برچسب ها
کد خبر: ۱۶۹۰۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

کد خبر: ۱۶۸۹۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

کد خبر: ۱۶۸۷۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱

کد خبر: ۱۶۷۸۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۴

کد خبر: ۱۶۵۱۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

کد خبر: ۱۶۵۱۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

کد خبر: ۱۶۴۸۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

کد خبر: ۱۶۴۱۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

کد خبر: ۱۶۴۰۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

کد خبر: ۱۶۴۰۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

کد خبر: ۱۶۳۹۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲

کد خبر: ۱۶۳۹۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲

قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی به دلیل نگرانیها نسبت به کندی رشد اقتصادی و جنگ تجاری آمریکا و چین که به تقاضا برای نفت لطمه می زند، کاهش پیدا کرد.
کد خبر: ۱۶۳۹۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۱

کد خبر: ۱۶۳۸۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

کد خبر: ۱۶۳۷۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۸

کد خبر: ۱۶۳۷۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۸

کد خبر: ۱۶۲۹۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

کد خبر: ۱۶۲۵۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

کد خبر: ۱۶۲۴۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

کد خبر: ۱۶۲۴۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶