برچسب ها
برچسب: بتخش خصوصی
توسط بخش خصوصی خبر داد ...
در بنادر توسط بخش خصوصی خبر داد به گزارش روز... بخش خصوصی مواردی نظیر توان مالی شرکت طرف قرارداد دریامحور...
کد خبر: ۱۹۳۰۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰