کد خبر: ۱۹۴۷۰۱
تاریخ انتشار: ۰۷:۱۹ - ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ - 16 May 2021
ارزیابی های بیمه مرکزی نشان میدهد شرکت «بیمه معلم» ناتوان ترین شرکت بیمه ای در ایفای تعهدات است.

ارزیابی های نشان میدهد شرکت «بیمه معلم» ناتوان ترین شرکت بیمه ای در ایفای تعهدات است.

به گزارش بانکداری ایرانی توانگری مالی مفهومی اقتصادی است که نشان میدهد یک شرکت بیمه تا چه اندازه میتواند به تعهدات خود در قبال بیمه گزاران عمل کند. این شاخص پس از حسابرسي صورت هاي مالي سالانه و نیز اظهار نظر حسابرس و بازرس قانوني توسط اداره كل نظارت مالي بیمه مرکزی محاسبه و اعلام میشود.

آیین نامه توانگری مالی اذعان دارد شركت هايي كه در سطح «يك» توانگري و وضعيت مطلوب قرار دارند، نسبت توانگري آنها برابر ۱۰۰ درصد و بيشتر است، بنابراین اين شركت ها از توانايي كافي جهت ايفاي تعهدات خود در مقابل بيمه گزاران و صاحبان حقوق آنها برخوردارند.

در مراحل بعد، با کاهش میزان توان شرکت های بیمه، سطح توانگری آنها به دو، سه، چهار یا پنج سقوط میکند.

آخرین ارزیابی های نشان می دهد از میان 28 شرکت بیمه، تنها دو شرکت بیمه معلم و بیمه ایران در سطح «دو» توانگری مالی قرار دارند.

اما این همه ماجرا نیست، چرا که سطح توانگری «دو» به شرکت هایی اطلاق می شود که نسبت توانگری آنها بین عدد 70 تا 100 در نوسان است.

نگاهی به ستون «نسبت توانگری مالی» جدول منتشر شده از سوی بیمه مرکزی نشان میدهد که شرکت بیمه ایران در نسبت توانگری مالی 93 قرار گرفته است، اما نسبت توانگری مالی شرکت بیمه معلم عدد «78» را نشان می دهد. این موضوع زمانی جالب تر میشود که بدانید سطح توانگری مالی شرکت بیمه معلم وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان از سال 1394 تا 1399 به مدت شش سال پیاپی در سطح «دو» قرار داشته است.

این گونه می توان گفت که شرکت بیمه معلم، از دید محاسبات فنی عنوان «ناتوان ترین» شرکت بیمه ای را دریافت میکند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: