برچسب ها
برچسب: نقدینگی
در قالب مضاربه نقدینگی مورد نیاز بنگاه ها و فعالان...
کد خبر: ۱۵۱۲۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶


در سطح جامعه ایجاد شده و با افزایش نقدینگی شرایط...
کد خبر: ۱۵۱۲۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶


طریق هدایت جریان نقدینگی به بازار امن طلا از افزایش...
کد خبر: ۱۵۱۱۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶


قرار دارند در حال حاضر از منظر میزان نقدینگی سرجمع...
کد خبر: ۱۵۱۱۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵


طلا ضمن جذب جریان نقدینگی به افزایش قیمت پرداخت لازم...
کد خبر: ۱۵۱۱۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵


صنعت معدن و تجارت که درباره نحوه تأمین نقدینگی و...
کد خبر: ۱۵۱۱۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴


بنگاه های داخلی در مقایسه با رقبای خارجی تامین نقدینگی...
کد خبر: ۱۵۱۱۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴


و تجارت که پیرامون نحوه تامین نقدینگی و تخصیص ارز...
کد خبر: ۱۵۱۰۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴


کالاهای اساسی یا موارد مشابه از نقدینگی بانک ها کمک... و با یک ضریب هفت برابر تبدیل به نقدینگی می...
کد خبر: ۱۵۱۰۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴


تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر حجم نقدینگی اضافه...
کد خبر: ۱۵۱۰۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴


از جمله نبود نقدینگی در دست کارفرما با تاخیر همراه...
کد خبر: ۱۵۱۰۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴


فارس امروز بازار سهام بازاری متعادل اما با تثبیت نقدینگی...
کد خبر: ۱۵۱۰۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳


نقدینگی از سوی دیگر باعث شد قیمت کالاها در بازارهای...
کد خبر: ۱۵۱۰۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳


نقدینگی ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور در حوزه های...
کد خبر: ۱۵۰۹۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳


یکی از مهترین بخش های تامین نقدینگی برای خرید خانه... ناشی رشد نقدینگی در جامعه آینده مبهمی برای وام مسکن... مسکن خریداری کنند زنگ خطر رشد نقدینگی با افزایش وام... با این نقدینگی انجام نمی شود و هر مقدار پول...
کد خبر: ۱۵۰۹۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳


اسلامی گفت انضباط مالی جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی...
کد خبر: ۱۵۰۹۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳


شرایط نامناسب اقتصادی نقدینگی به سمت بازار های غیر مولد...
کد خبر: ۱۵۰۹۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳


نقدینگی آمارهای اعتباری سپرده ها میزان وام گرفته شده وضعیت...
کد خبر: ۱۵۰۹۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲


منابع حریص تر کرده عطش نقدینگی را در سیستم بالا...
کد خبر: ۱۵۰۹۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲


همچنین سرمایه گذاران خارجی نیز می تواند نقدینگی خود را...
کد خبر: ۱۵۰۹۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲