برچسب ها
برچسب: شفافیت
کردند که موجب شفافیت بیشتر شده و در نهایت با...
کد خبر: ۱۶۷۸۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۵


به شفافیت و شرایط شرکت های بازار پایه را به...
کد خبر: ۱۶۷۸۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۵


ارتقای کارایی و شفافیت و در نهایت اعتمادسازی در بازار...
کد خبر: ۱۶۷۸۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳


روستایی نهادینه کردن فرهنگ شفافیت در تمامی امور بانک بویژه...
کد خبر: ۱۶۷۷۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲


مرتبط شود ایران با نشان دادن نهایت همکاری و شفافیت...
کد خبر: ۱۶۷۷۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲


ایران به شفافیت و سازوکار رقابت منصفانه عرضه و تقاضا...
کد خبر: ۱۶۷۷۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


و متوسط است چنین بازاری با ایجاد شفافیت و دسترسی... شفافیت اطلاعات به دلایلی نظیر عدم اظهار واقعی درآمد به...
کد خبر: ۱۶۷۶۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰


مرکزی قاعده پولی شفافیت و حسابرسی را پذیرفته اند و...
کد خبر: ۱۶۷۶۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰


هیئت پذیرش فرابورس با توجه به اعتبار پایداری و شفافیت...
هیئت پذیرش فرابورس با توجه به اعتبار پایداری و شفافیت...
کد خبر: ۱۶۷۵۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


دنبال شفافیت باشد در حالی که سود سپرده ها نکته...
کد خبر: ۱۶۷۵۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۶


بازار بورس باعث کمک به شفافیت و رونق تولید است...
کد خبر: ۱۶۷۵۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۶


شفافیت مالی وجود دارد خب واقعاً اگر شفافیت مالی هست...
کد خبر: ۱۶۷۵۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۵


اینکه اظهارنامه ها باید به سمت شفافیت و صادقانه بودن...
کد خبر: ۱۶۷۵۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۵


مالیات های آنان مشخص شود و شفافیت در این بخش...
کد خبر: ۱۶۷۴۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۵


همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینه های احتمالی ارتکاب جرا...
کد خبر: ۱۶۷۴۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


حمایت از شرکت های بورسی کاهش یابد تا شفافیت مورد...
کد خبر: ۱۶۷۴۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳


و موجب شفافیت اقتصادی و توسعه پایدار در کشور شده...
کد خبر: ۱۶۷۳۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


به شفافیت نیاز خواهد داشت ...
کد خبر: ۱۶۷۳۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


دولت گامی دیگر در راستای ارتقای شفافیت و انضباط مالی...
دولت گامی دیگر در راستای ارتقای شفافیت و انضباط مالی... لازمه در ایجاد رونق از جمله ارتقای شفافیت و انضباط...
کد خبر: ۱۶۷۳۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


گذاری ها نظارت و شفافیت اطلاعاتی نقد شوندگی بالا صرفه...
کد خبر: ۱۶۷۳۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱