برچسب ها
برچسب: رکود
گزینه های سرمایه گذاری است با توجه به رکود موجود...
کد خبر: ۱۲۷۴۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵


گذاری است با توجه به رکود موجود در بازار مسکن...
کد خبر: ۱۲۷۴۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵


مشاهده نمی شود اما نشانه های خروج از رکود در... بازار مسکن بوده است و رونق یا رکود با فاصله...
کد خبر: ۱۲۷۴۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵


سال ها رکود بازار مسکن نرخ رشد بازار مسکن در...
کد خبر: ۱۲۷۴۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵


که معاملات سهام در رخوت و رکود نسبی به سر...
کد خبر: ۱۲۷۴۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵


های جهانی مواد معدنی بعد از دوره رکود همه گیر...
کد خبر: ۱۲۷۴۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۴


ایسنا بورس تهران در حالی شاهد رکود نسبی است که...
کد خبر: ۱۲۷۳۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۳


و خروج از رکود را بر باد می دهد به...
کد خبر: ۱۲۷۱۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۱


شیوه ای تعیین مزد کند که به رکود و انباشت...
کد خبر: ۱۲۷۰۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰


نقدینگی به سوی تولید وخروج از کشور از رکود بود...
کد خبر: ۱۲۷۰۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹


این رفتار تقاضای مصرفی متناسب با فاز رکود یا رونق...
کد خبر: ۱۲۶۸۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸


در شهرهای کشور ساخته شده که بازار ندارد و رکود... نیز فعال نشده و از رکود خارج نمی شود مشاور...
کد خبر: ۱۲۶۸۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶


معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رکود بازار...
کد خبر: ۱۲۶۸۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶


تسهیلات هم راه حل مشکل نیست زیرا رکود تورمی را...
کد خبر: ۱۲۶۸۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶


خروج بازار مسکن از رکود حجم تسهیلات پرداخت شده به...
کد خبر: ۱۲۶۷۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶


کند موضوعی که افزایش قیمت ها عمیق تر شدن رکود... دنبال ان رکودی بی سابقه در این صنف ایجاد شده...
کد خبر: ۱۲۶۷۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵


اولویت های دولت محترم رونق تولید خروج از رکود فقرزدایی...
کد خبر: ۱۲۶۷۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵


کاهش داده است رکود حاکم بر بازار مسکن و سختی...
کد خبر: ۱۲۶۶۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵


یک دو سال اخیر دچار رکود بوده است بنابر این...
کد خبر: ۱۲۶۶۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵


مشکل اساسی تولید رکود حاکم بر بازار است که با...
کد خبر: ۱۲۶۶۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵