برچسب ها
برچسب: دمکراسی
در کشورهای دموکراتیک یا به شیوه لیبرال دمکراسی انجام می...
کد خبر: ۹۱۸۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۴


کد خبر: ۹۰۸۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲


در امور داخلی کشورهای مستقل به نام دمکراسی و ارتقاء...
کد خبر: ۸۹۶۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷


کرد فروپاشی آبرومندانه اتحادیه اروپا با مکانیسم اعتقاد به دمکراسی...
کد خبر: ۸۸۶۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۳


دهد آیا این ساحت و نمایه از دمکراسی قابل دفاع...
دهد آیا این ساحت و نمایه از دمکراسی قابل دفاع... هر نظام دمکراسی مبتنی بر رأی تقریباً در یک روز... اصلح برای هیچ دمکراسی باشد یک انتخاب سلبی است یعنی...
کد خبر: ۸۶۴۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۲۲


انتخاب عنوان پرده جدید از دمکراسی آمریکایی نوشت انتخابات ریاست...
کد خبر: ۸۶۱۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۹


چگونگی مبارزه انتخاباتی در کشور من آبروی دمکراسی آمریکا را...
کد خبر: ۸۶۰۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸


گفتید دمکراسی در کشور ما حاکم شد یکی از مهم... هم اعتماد کنند به دمکراسی و نظام پارلمانی اعتماد کنند... و این را مدیون دمکراسی و اعتماد به یکدیگر هستیم... عامل اصلی وجود دارد صلح آزادی و دمکراسی باید به...
کد خبر: ۸۵۰۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۵


یعنی نظارت عمومی در دمکراسیهای غربی این وجه انجام شده... یزدان پناه اصلی ترین مشکل در ناقص فهمیدن دمکراسی است... دمکراسی در ایران خوب فهمیده نشده آزادی در ایران خوب... ایران دمکراسی و آزادی را در راستای تحقق مالکیت مادی...
کد خبر: ۸۴۲۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۷


لازم در خصوص حراست از دمکراسی دولت قانونمدار حق و... عنوان روز دمکراسی و آزادی گرامی داشته شود در نشست...
کد خبر: ۸۲۹۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۸


اشاره می شود 1- القای فرهنگ لیبرال دمکراسی مهمترین آسیب... های اصیل بومی در فرهنگ لیبرال دمکراسی غرب است و...
کد خبر: ۸۲۸۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۶


ای دمکراسی در ترکیه به قلم سیامک کاکایی کارشناس مسائل...
کد خبر: ۷۹۹۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲


را صرف پیشبرد دمکراسی و جایگاه و نقش آن در...
صرف پیشبرد دمکراسی و جایگاه و نقش آن در جامعه...
کد خبر: ۶۸۱۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۷


مقابله و مبارزه با دمکراسی برابری و برادری مردم ترکیه...
کد خبر: ۶۶۱۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۴


انتخابات نشان داد که ما دمکراسی واقعی داریم که در...
کد خبر: ۶۵۷۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰


زمینه سازی برای دمکراسی و تشکیل حکومتی با مشارکت همه...
کد خبر: ۴۹۹۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۱۷