صنعت و معدن
محک
خیریه همت
کد خبر: ۱۶۸۲۵۵
تاریخ انتشار: ۰۸:۴۱ - ۱۱ آذر ۱۳۹۸ - 02 December 2019

شرکت سهامی بیمه «ما» اپلیکیشن مدیریت هوشمند و ارزیابی عملکرد بیمه «ما» را پس از ستاد و شعب سراسر کشور در دفاتر نمایندگان خود راه‌اندازی می‌کند.

شرکت سهامی بیمه «ما» اپلیکیشن مدیریت هوشمند و ارزیابی عملکرد بیمه «ما» را پس از ستاد و شعب سراسر کشور در دفاتر نمایندگان خود راه‌اندازی می‌کند.

 شرکت بیمه «ما» با هدف تحول در مدیریت تمام عناصر سـازمان و همچنین بهبود فرآیندهای موجود بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار نسبت به طراحی و راه‌اندازی اپلیکیشن مدیریت هوشمند و ارزیابی بیمه «ما» در دفاتر نمایندگان سراسر کشور اقدام خواهد کرد. 

در فاز اول این اپلیکیشن با توجه به اهمیت موضوع دریافت سریع و بر خط نظرات کلیه مراجعان اعم از بیمه‌گذاران، زیان‌دیدگان و بیمه‌شدگان از کیفیت خدمات دریافت شده، با همکاری شرکت آلونی و با شناسنامه‌دار کردن تمـام عناصـر سـازمان اعـم از پرسـنل، نمایندگان، امـوال، اماکـن و بیمه‌گـذاران وایجاد امکان نظرسـنجی با اسـکن QR کـد توسـط بیمه‌گـذاران اقدام به ارزیابی عملکـرد نماینـدگان، شعب و پرسـنل بیمه «ما» شده است.
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
پربازدیدها
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت