صنعت و معدن
محک
خیریه همت
کد خبر: ۱۶۶۲۶۷
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۵ - ۱۳ مهر ۱۳۹۸ - 05 October 2019

خرید و فروش عمده سهام در بازار سرمایه امری بدیهی و رخدادی هرروزه است و بعضا روی سهام همه شرکت‌ها در مقاطع مختلف زمانی این دادوستد صورت ‌می‌گیرد و روی سهام بانک صادرات نیز این روزها به دلیل شرایط بنیادی بانک اقبال زیادی وجود دارد تا جایی که قیمت سهام رشد فزاینده‌ای داشته‌است.

بانکداری ایرانی ـ خرید و فروش عمده سهام در بازار سرمایه امری بدیهی و رخدادی هرروزه است و بعضا روی سهام همه شرکت‌ها در مقاطع مختلف زمانی این دادوستد صورت ‌می‌گیرد و روی سهام بانک صادرات نیز این روزها به دلیل شرایط بنیادی بانک  اقبال زیادی وجود دارد تا جایی که قیمت سهام رشد فزاینده‌ای داشته‌است.

 
 به گزارش بانکداری ایرانی، معاملات در بازار اوراق بهادار کشورمان به خرد، بلوك و عمده تقسیم میشوند. در معـاملات بلوك و عمده حجم بیشتر و قابل توجهی از سهام شرکت جابجا مـی شـود . 

قیمـت سـهام ایـن نـوع معاملات عموماً از معاملات خرد بالاتر است و سازوکار انجام معامله و تسـویه نیـز تفـاوت هـایی بـا معاملات خرد دارد. معامله عمده بر اساس زمان تسـویه ثمـن بـه دو نـوع عـادي و شـرایطی تقسـیم می‌شود. فرایندي که طی آن سهام موضوع فروش به خریداران بالقوه عرضه می‌شود و آن سهام در سیستم معاملاتی خریداري میشود میان معاملات عمده عادي و عمده شرایطی مشترك مـی باشـد، اما نحوه تحقق معاملات عمده شرایطی، روال متفاوتی را طی میکنـد.

در معـاملات عمـده عـادي، مبادله طرفین ظرف 3 روز انجام میشود؛ اما در معاملات عمده شرایطی، در حالیکه انتقال سـهام در زمان قطعیت معامله صورت میگیرد، پرداخـت بخشـی از ثمـن، خـارج از سـازوکار بـورس یـا فرابورس و بهصورت موجل انجام می پذیرد. بر همین اساس، این نوشتار به بررسی معاملات عمـده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایـران تفـاوت هـا و شـباهت هـاي قواعـد حـاکم بـر معاملات عمده در این دو بازار می‌پردازد.

از طرف دیگر بانک مرکزی از سال 93 به بانک ها تکلیف کرده که از بنگاه داری و سهامداری خارج شده و از سه تا پنج سال به  بانک ها فرصت داد. امسال این مهلت پنج ساله به اتمام رسیده و بانک‌ها باید گزارش خود مبنی بر خروج از بنگاه داری و سهامداری و حتی فروش شرکت های تابع را ارائه کند. به همین روی برخی از بانک ها اقدام به کاهش سهام داری خود کردند و به دلیل دولتی بودن این حساسیت وجود داشته تا در بهترین قیمت عرضه صورت گیرد در واقع زمانی بانک کشاورزی اقدام به فروش تعدادی از سهام خود کرده که نفع این خروج به سود بیت‌المال و دولت است از طرف دیگر بانک صادرات دارای شرایط بنیادی مناسبی نسبت به دیگر بانک‌هاست.
 
بر همین اساس دادوستد سهام بانک صادرات در جریان بوده و بازارگردان نیز مشغول به کار خود است تا به سهامداران خرد نیز لطمه‌ای وارد نشود و قیمت سهام بانک نیز بسته به شرایط کلی حاکم بر بازار سرمایه در حال نوسان است اما در کل شرایط بانک صادرات در وضعیت مناسبی قرار دارد و دور از هیجانات رسانه‌ای کم عمق به عمق بیشتر خود در بازار سرمایه می پردازد. هرچند سهامداران عمده نیز باید نسبت به قیمت سازی روی سهام دوری کرده و باید به شدت مراقب این فضای لغزان باشند.

صنعت و معدن
محک
خیریه همت
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت