صنعت و معدن
محک
خیریه همت
کد خبر: ۱۵۵۱۴۹
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۳ - ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ - 12 March 2019

بانکداری ایرانی ـیکی از تکالیف دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای بانک‌ها در سال‌های اخیر فروش اموال مازاد و ترک بنگاه داری است تا بتوان علاوه بر اصلاح سیستم بانکداری اقتصاد را از بانک محوری نجات داد.

بانکداری ایرانی  ـیکی از تکالیف دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای بانک‌ها در سال‌های اخیر فروش اموال مازاد و ترک بنگاه داری است تا بتوان علاوه بر اصلاح سیستم بانکداری اقتصاد را  از بانک محوری نجات داد.

به گزارش بانکداری ایرانی  ، یکی از بانک‌هایی که از ابتدای این تکالیف به فروش اموال خود اقدام کرده و همواره در فام ( سامانه فروش اموال ) اطلاعات بانک سینا ثبت نشده است اخرین مزایده‌ای که در دستور کار بانک سینا گرفته است فروش شرکت توسعه سینا است. 

در  این مزایده که در تاریخ 28 اسفند انجام می شود 68 هزار و 790 میلیارد ریال قیمت خورده است.


آگهي مزايده فروش سهام شرکت توسعه سینا متعلق به بانک سينا
تاريخ برگزاري مزايده 1397/12/28
شرح فرآيند مزايده فروش سهام به روش مزایده انجام می شود و در صورت انتخاب گزینه نقدو و اقساط ، سی درصد ثمن معامله همزمان با انعقاد قرارداد نقدا دریافت خواهد شد. تضمین شرکت در مزایده برابر با 68،790،000،000 ریال می باشد که باید در قالب یک فیش واریزی به حساب شماره 4-1000000-4-119 نزد بانک سینا به نام بانک سینا و یا ضمانت نامه بانکی معتبر غیر از بانک سینا و قابل تمدید و بدون قیدوشرط با مدت اعتبار اولیه حداقل سه ماه و به نفع بانک سینا ارائه شود.مراسم بازگشایی پاکتهای شرکت در مزایده راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/12/28 در محل خ مطهری خ میر عماد کوچه دوم پلاک 14 و 16 ساختمان شماره 5 بانک سینا سالن کنفرانس طبقه پنجم برگزار خواهد شد.

از دیگر اقدامات در این راستا فروش اپارتمانهای مسکونی واحدهای اداری است که با لیست بلندی در چندین نوبت اگهی شده است . 

 
یکی  دیگر از مزایده ای  که برای چندین بار آگهی آن ثبت شده است، آگهی فروش توسعه اعتماد مبین است که برای تاریخ 8 اسفند 97 بود. این مزایده به مبلغ 441 میلیارد ریال بود . 


موضوع مزایده آگهي مزايده نوبت پنجم فروش سهام شرکت توسعه اعتماد مبین
تاريخ برگزاري مزايده 1397/12/08
شرح فرآيند مزايده فروش سهام به روش مزایده انجام می شود و در صورت انتخاب گزینه نقدو و اقساط ، سی درصد ثمن معامله همزمان با انعقاد قرارداد نقدا دریافت خواهد شد. تضمین شرکت در مزایده برابر با 441 میلیارد ریال می باشد که باید در قالب یک فیش واریزی به حساب شماره 4-1000000-4-119 نزد بانک سینا به نام بانک سینا و یا ضمانت نامه بانکی معتبر غیر از بانک سینا و قابل تمدید و بدون قیدوشرط با مدت اعتبار اولیه حداقل سه ماه و به نفع بانک سینا ارائه شود.مراسم بازگشایی پاکتهای شرکت در مزایده راس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1397/12/08 در محل خ مطهری خ میر عماد کوچه دوم پلاک 14 و 16 ساختمان شماره 5 بانک سینا سالن کنفرانس طبقه پنجم برگزار خواهد شد.

صنعت و معدن
محک
خیریه همت
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت