صنعت و معدن
محک
خیریه همت
کد خبر: ۱۵۰۵۴۸
تاریخ انتشار: ۰۰:۱۷ - ۱۸ دی ۱۳۹۷ - 08 January 2019

بانکداری ایرانی - بانک ایران زمین به منظور تامین نیازمندی‌های تسهیلاتی مشتریان بانک، طرح‌های تسهیلاتی جدید با سود سالانه 4 درصدی را رونمایی کرد.

بانکداری ایرانی -   بانک ایران  زمین به منظور تامین نیازمندی‌های تسهیلاتی مشتریان بانک، طرح‌های تسهیلاتی جدید با سود سالانه 4 درصدی را  رونمایی کرد.

به گزارش بانکداری ایرانی ؛هدف اصلی این طرح ها که با عنوان "کارساز (1) و (2)"  به شعب ابلاغ شد، جذب و تمرکز گردش مالی با لحاظ نمودن شرط میانگین مانده حساب اعلام شده است. 

طرح تسهیلاتی نخست که نوعی عقود جعاله نیز است، بر اساس میانگین مانده حساب قرض الحسنه جاری بدون دسته چک نزد بانک اعطا می شود به نام "کارساز (1)" نام دارد که از مورخه 15 دی 97 اغاز و تا تاریخ  15 بهمن 97 ادامه خواهدیافت. 

سپرده‌ای که برای این نوع تسهیلات در نظر گرفته شده "سپرده قرض الحسنه جاری بدون دسته چک‏- کارساز ایران زمین‏-اشخاص حقیقی و حقوقی" است. حداقل مبلغ افتتاح سپرده به منظور بهره مندی از امتیاز این وام تسهیلات، حداقل مبلغ 50.000.000 ریال است که به مدت حداقل مدت 4 ماه و حداکثر مدت 12 ماه، است و شامل  85 درصد مبلغ میانگین مانده طی دوره مورد نظر (حداقل مدت 4 ماه و حداکثر مدت 12 ماه وام  (حداقل مبلغ 42.500.000 ریال و حداکثر مبلغ 500.000.000 ریال ) است. بازپرداخت آن معادل مدت محاسبه میانگین، حداقل مدت 4 ماه و حداکثر مدت 12 ماه،  و بصورت ماهانه با سود 4 درصد سالانه است. این وام داری 20 روز تنفس پرداخت نیز است که از حد فاصل زمان پایان محاسبه میانگین (شروع تشکیل پرونده) تا زمان اعطای تسهیلات را شامل می شود. 

نکته حائز اهمیت در این نوع تسهیلات معافیت از توثیق سپرده نقدی است. 

شرط اصلی برای احزر اطمینان وام گیرنده نیز  دارا بودن یا افتتاح حساب قرض الحسنه جاری بدون دسته چک نزد یکی از شعب بانک، نداشتن هرگونه بدهی و یا تعهدات غیرجاری و چک برگشتی متقاضی و ضامنین در شبکه بانکی کشور و احراز اطمینان از توانایی تسهیلات گیرنده در بازپرداخت به موقع اقساط تسهیلات اعطایی است. 


تسهیلات بر اساس سپرده قرض الحسنه جاری بدون دسته چک
نوع عقد و نحوه بازپرداخت
حداقل مبلغ میانگین
مدت میانگین
درصد
تسهیلات
حداقل مبلغ تسهیلات
مدت بازپرداخت تسهیلات
نرخ سود تسهیلات پیشنهادی
جعاله و در اقساط مساوی ماهانه
50.000.000
4
%85
42.500.000
4 ماه
%4
5
5 ماه
%4
6
6 ماه
%4
7
7 ماه
%4
8
8 ماه
%4
9
9 ماه
%4
10
10 ماه
%4
11
11 ماه
%4
12
12 ماه
%4

طرح تسهیلاتی دوم که "کارساز ایران زمین (2) " عنوان گرفته است، تسهیلات بر اساس سپرده مدت‌دار است. 

این طرح که با عقد جعاله واگذار می شود ، از 15 دی ماه آغاز و  تا 15 بهمن پایان می پذیر و به کلیه اشخاص حقیقی  و حقوقی تعلق می گیرد. 

نوع سپرده مورد نیاز به منظور بهره مندی از طرح،  سپرده گذاری کوتاه مدت با نرخ سود علی الحساب 5% سالانه‏-اشخاص حقیقی و حقوقی است که حداکثر معادل 80% مبلغ سپرده مورد توثیق تا سقف مبلغ سه میلیارد ریال را شامل می شود . بازپرداخت آن 36 ماهه و بصورت اقساط ماهنه با سود سالانه 4 درصد است.  در قبال توثیق سپرده سرمایه گذاری مدت دار با نرخ سود علی الحساب 5% سالانه با رعایت مفاد آیین نامه وثایق و تضامین می شود.

شرایط عمومی برای دریافت وام عبارت از احراز اهلیت، ظرفیت و کشش اعتباری متقاضی، متناسب با مبلغ تسهیلات مورد درخواست، دارا بودن یا افتتاح حساب سپرده مدتدار با نرخ سود علی الحساب 5% سالانه نزد یکی از شعب بانک، نداشتن هرگونه بدهی و یا تعهدات غیرجاری و چک برگشتی متقاضی در شبکه بانکی کشور و  احراز اطمینان از توانایی تسهیلات گیرنده در بازپرداخت به موقع اقساط تسهیلات اعطایی است تسهیلات بر اساس سپرده مدت دار
مدت بازپرداخت تسهیلات
نرخ سود تسهیلات
میزان
تسهیلات
نرخ سود سپرده مورد توثیق
سقف مبلغ تسهیلات
نحوه بازپرداخت تسهیلات
12
%4
%80 مبلغ سپرده مورد توثیق
%5
سه میلیارد ریال
به اقساط مساوی و ماهانه
24
36


صنعت و معدن
محک
خیریه همت
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت