صنعت و معدن
محک
خیریه همت
کد خبر: ۱۴۷۹۶۶
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۶ - ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - 03 December 2018

بانکداری ایرانی ـ بیمه کوثر ، درهشت ماهه نخست سال97 بیش از10.3میلیارد ریال بیمه‌نامه فروخت. این در حالی است که در همین دوره زمانی در سال 96 حدود7.2میلیاردریال بیمه نامه صادر کرده بود.

 بانکداری ایرانی - بیمه کوثر ، درهشت ماهه نخست سال97 بیش از 10.3هزار میلیارد ریال بیمه‌نامه فروخت. این در حالی است که در همین دوره زمانی در سال 96 حدود 7.2 هزار میلیارد ریال بیمه نامه صادر کرده بود.

به گزارش  بانکداری ایرانی امسال ، بیمه کوثر نسبت به هشت ماهه سال 96 قریب به 43 درصد بیشتر حق بیمه صادر کرد. 

بیشترین حق بیمه صادره بیمه کوثر در هشت ماهه نخست سال جاری به بیمه شخص ثالث با رقم 298 میلیارد ریال که معادل 30درصد و بیمه درمان با رقم 296 میلیارد ریال که معادل 30درصد تعلق داشت. 

در ردیف بعدی بیمه نامه صادره،  بیمه مسئولیت با رقم 93 میلیارد ریال معادل 10 درصد و بیمه زندگی با رقم63 میلیارد ریال معادل 6 درصد قرار داشت. 

طبق همین گزارش خسارت پرداخت شده بیمه کوثر در هشت ماه نخست سال 97 بیش از 20 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و از رقم 4.3 هزار میلیارد ریال در سال 96 به رقم5.2 هزار میلیارد ریال در سال 97 رسید. 

خسارت پرداختی بیمه کوثر در هشت ماهه نخست سال 97 معادل5.2 هزار میلیارد ریال بود که بیشترین پرداخت به بیمه شخص ثالث با رقم 629 میلیارد ریال معادل 60 درصد و سپس بیمه درمان با رقم 212 میلیارد ریال معادل 20درصد بود . 

بیمه زندگی غیر اندوخته دار 58 میلیارد ریال معادل 6 درصد و بیمه مسئولیت رقم 49 میلیارد ریال معادل 5 درصد از کل خسارت پرداختی را به خود اختصاص داده بودند . 

صنعت و معدن
محک
خیریه همت
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت