صنعت و معدن
محک
خیریه همت
کد خبر: ۱۴۶۰۳۳
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۶ - ۱۳ آبان ۱۳۹۷ - 04 November 2018

بانکداری ایرانی - در شش ماهه نخست سال 97 شرکت های بیمه وضعیتی به مراتب بهتر از سال 96 داشتند و حق بیمه های تولیدی تعدادی از شرکت های بیمه فعال بورسی نشان می دهد که حق بیمه تولیدی آنها با رشد 206 درصدی روبرو شده است .

 بانکداری ایرانی -  در شش ماهه نخست سال 97 شرکت های بیمه وضعیتی به مراتب بهتر از سال 96 داشتند و  حق بیمه های تولیدی تعدادی از شرکت های بیمه فعال بورسی نشان می دهد که حق بیمه تولیدی آنها با رشد 206 درصدی روبرو شده است . 

درآمد حاصل از این حق بیمه صادره نیز با رشد  230 درصد روبرو شده  است . 

به گزارش بانکداری ایرانی ، نکته حائز اهمیت در در بررسی های به عمل آمده، میزان اندک  رشد خسارت پرداختی این 16 شرکت بیمه‌گری است چرا که در شش ماهه نخست سال جاری تنها 25 درصد رشد داشته است . (هرچند با احتساب خسارت پرداختی شرکت بیمه حکمت صبا خسارت پرداختی 4 رقمی خواهد شد اما به دلیل عدم تناسب اعداد این درصد محاسبه نشده است. )

در مجموع در شش ماهه نخست سال جاری بر اساس درصد اعلام شده در صورتهای مالی شرکتها این 16 شرکت حدود 99 هزار و 795 میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده اند که بر اساس سود و زیان شرکت ها و بدون تغییر این درصد های اعلام شده 206 درصد شرکت ها رشد داشتند اما با خارج کردن برخی از شرکتهای تازه تاسیس که رشدی 4 رقمی داشتند رشد واقعی حق بیمه تولیدی حدود 70 درصد نسبت به سال گذشته بوده است . 

بالاترین حق بیمه تولیدی در شش ماهه نخست سال جاری متعلق به بیمه آسیا  با رقم 20 هزار و 557 میلیارد ریال و در ردیف بعدی شرکت بیمه البرز با رقم 11 هزار و 152 میلیارد ریال قرار دارد. 
کمترین حق بیمه تولیدی نیز به بیمه زندگی خاورمیانه تعلق دارد که با توجه به ماهیت شرکت باید گفت که در همین میزان حق بیمه تولیدی این شرکت 2246 درصد رشد را تجربه کرده است. 

مجموع درآمدهای کسب شده از محل فروش حق بیمه برای این 16 شرکت حدود 76 هزار و 109 میلیارد ریال بوده که حدود 230 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است . 

بالاترین درآمد شرکت های بیمه بر اساس حق بیمه تولیدی به شرکت بیمه اسیا با رقم 17 هزار و 476 میلیارد ریال و در ردیف بعدی به شرکت بیمه دانا با رقم 12 هزار و 267 میلیارد ریال تعلق داشته است . 

و در نهایت اینکه مجموع خسارت پرداختی شرکتهای مورد بررسی در نیمه نخست سال 97 معادل 51 هزار و 548 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته کمتر از 26 درصد رشد داشته است . 
بیمه اسیا بالاترین خسارت را در  نیمه نخست سال جاری پرداخت کرده است مجموع خسارت پرداختی این شرکت 10 هزار و 406 میلیارد ریال بود و پس از آن بیمه دانا با رقم 10 هزار میلیارد ریال قرار دارد .

*** بررسی عملکرد 16 شرکت بیمه گری بورسی در شش ماه نخست سال 97 (اعداد به میلیون ریال )

ردیف

شرکت بیمه

حق بیمه تولیدی

درصد تغییرات

درآمد

درصد تغییرات

خسارت پرداختی

درصد تغییرات

1

البرز

11,152,963

21

10,803,939

17

7,420,830

25

2

پاسارگاد

9,545,447

41

4,514,858

29

2,375,409

19

3

دانا

13,797,754

14

12,267,118

15

10,048,067

23

4

زندگی خاورمیانه

59,335

2246

8,151

843

3,764

0

5

معلم

7,906,032

32

6,256,357

38

3,298,210

33

6

آسیا

20,557,422

27

17,476,954

27

10,406,934

14

7

حافظ

321,254

27

282,484

56

151,271

-2

8

کارآفرین

4,838,611

19

1,946,793

7

2,237,860

18

9

میهن

763,390

32

712,937

8

717,969

7

10

نوین

4,539,330

129

2,232,141

52

1,479,640

43

11

سامان

4,848,417

83

3,535,781

76

2,247,331

121

12

حکمت صبا

229,223

514

256,295

2414

34,906

116283

13

سینا

4,413,507

42

3,359,350

25

2,646,456

31

14

کوثر

8,501,588

43

5,245,574

21

3,707,002

15

15

ملت

4,090,139

32

3,299,606

62

1,550,997

50

16

رازی

4,231,473

9

3,821,408

0

3,222,344

12

17

جمع کل

99,795,885

206.9375

76,019,746

230.625

51,548,990

7293.25

 


صنعت و معدن
محک
خیریه همت
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت