کد خبر: ۱۵۷۰۷۵
تاریخ انتشار:۲۵ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۴
بانکی ها ؛ پربیینده ترین نمادهای بورسی
 بانکداری ایرانی ـ  نمادهای بانکی در بازار سرمایه امروز یکی از پربیینده ترین نمادهای بورسی بودند. 

بانک پاسارگاد و ملت ، امروز بیشترین بازدید را داشته و مورد توجه قرار گرفته است .

این در حالی است  که امروز نمادهای بانکی در بورس با افزایش عرضه مواجه شده و در دامنه منفی دادوستد شدند. 

امروز نماد بانک پارسیان، پست بانک و کارآفرین در دامنه مثبت و با افزایش قیمت سهام مواجه شدند. 

اما در مقابل نماد بانکهای ملت، سینا و  خاورمیانه  منفی دادوستد شدند. 

نماد بانک تجارت، صادرات ایران، حکمت ایرانیان، اقتصاد نوین ، کارآفرین، انصار ، موسسه ملل و کوثر در بورس متوقف بوده و سهام انها دادوستد نشدند.
 ‎